Algemeen reglement

Indien de aanmelding leidt tot plaatsing en inroostering, brengt dit een betalingsverplichting met zich mee, zoals vastgesteld in het Algemeen Reglement van G&H Productions. Na inschrijving verbindt de leerling zich voor de gehele duur aan de cursus. Inschrijving en plaatsing cursussen muziek: Met de docent overlegt u de lestijd en -dag er wordt tevens beoordeeld of de stem wel geschikt is. Als u zich online inschrijft en nog geen stemtest heeft gedaan, zullen wij eerst een afspraak met u maken om een stemtest te doen. NB: Cursisten van 21 jaar en ouder betalen 21% btw. Inschrijvingen en Privegegevens: G&H Productions heeft een centrale administratie en zal de gegevens uitsluitend doorgeven aan de docent om contact te kunnen maken. G&H Productions is zich bewust van de privacy van haar cursisten en zal hier te allen tijde zorgvuldig mee omgaan. Iedereen kan en mag op ieder moment het verzoek doen  om inzage in de bij G&H Productions bekende gegevens en/of het verwijderen van deze gegevens. Gegevens zullen nooit aan andere bedrijven of personen worden gegeven. Uitsluitend de docent zal de voor hem benodigde gegevens ontvangen voor het maken van afspraken over de cursus en de betaling daarvan. Betaling cursusgeld: Betaling van het cursusgeld in tien termijnen is alléén mogelijk voor een jaarcursus (vanaf 30 weken of langer). Cursisten van 21 jaar en ouder betalen 21% btw over de vermelde tarieven. Verhindering of ziekte van docent of leerling: Bij ziekte of verhindering van een leerling vragen wij de cursist de docent zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij ziekte of verhindering van een docent zal de docent de leerling zo spoedig mogelijk inlichten over eventuele uitval van lessen.

Vakanties Gedurende onderstaande vakanties vinden er geen lessen plaats.

Zomervakantie 2018 maandag 23 juli t/m zondag 2 September 2018 Herfstvakantie maandag 22 oktober t/m 28 oktober 2018 Kerstvakantie maandag 24 december t/m zondag 6 januari 2019 Voorjaarsvakantie maandag 18 februari t/m zondag 24 februari 2019 Goede vrijdag + Pasen vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019 Koningsdag zaterdag 27 april 2019 Meivakantie maandag 29 april t/m zondag 5 mei 2019 Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019 Pinksteren maandag 10 juni 2019 Zomervakantie 2019 maandag 15 juli t/m zondag 18 augustus 2019 De laatste lesdagen voor seizoen 2018/2019 zijn als volgt bij een jaarcursus van 39 lesweken: maandag 15  juli 2019 dinsdag 2 juli 2019 woensdag 3 juli 2019 donderdag 11 juli 2019 vrijdag 12 juli 2019 Klachten: Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. We verzoeken u eventuele opmerkingen en/of klachten via het contactformulier in te dienen. G&H Productions zal uw klacht binnen drie weken in behandeling nemen en u schriftelijk informeren. Waar vindt u meer informatie? U kunt bellen met 06-55185059 of mailen naar info@gh-productions.nl.