Inschrijven

 

Hieronder is een Inschrijvingsformulier dat u kunt invullen. Bij deze online inschrijving gaat het om een jaarcursus van (37 lesweken). Voor informatie over de vakantie periodes kunt u de webpagina Algemeen Reglement raadplegen. Voor informatie over de cursus tarieven kunt u de pagina’s Reguliere Lessen en Jaarcursussen raadplegen. Let op dat u al uw gegevens volledig invoert. Als u de inschrijving online invoert, zullen wij na ontvangst van uw gegevens, eerst een afspraak met u maken voor een stem-test.


 

Artikel 1

De opdrachtgever is degene die deze overeenkomst ondertekent. Vanaf 21 jaar kan dat de leerling zelf zijn, onder de 21 is dat een ouder/verzorger van de leerling.

Artikel 2

De basisschoolvakanties van regio Noord worden aangehouden.

Artikel 3

De leerling verbindt zich aan deze overeenkomst voor een cursusjaar, of het resterende deel van het cursusjaar. De overeenkomst wordt zonder opzegging met een cursusjaar verlengd. Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk na het eerste cursusjaar, met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 4

Bij verhindering van het bijwonen van de les door de leerling, dient de leerling dit op tijd te melden en kan geen cursusgeld worden teruggevorderd.

Artikel 5

Bij verhindering van de docent, heeft de leerling recht op restitutie van het cursusgeld van deze lessen indien de docent 3 maal verhinderd is geweest.